+40 728 249 680 contact@itprenori.ro

Obiectivul educației

 • Calificare profesională

  Acest tehnician este viitorul manager IT. Misiunea lui este de a supraveghea, de a coordona și de a actualiza aplicțiile IT operaționale, de a dezvolta și de a adapta noile aplicații la nevoile specifice companiei.

 • Competență Profesională

  Informatica Aplicata

  Pentru planificarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor și soluțiilor IT specifice companiei, tehnicianul deține pe lângă cunoștințele vaste din domeniul IT și gândirea analitică, abilități de organizare pentru planificarea și executarea proiectelor dar și cunoștințe aprofundate de organizare și coordonare a afacerilor. Tehnicianul își dezvolta în permanență abilitățile sale prin programele oferite prin parteneriatul nostru, iar acest lucru îl deosebește de ceilalți candidați. Pe lângă certificatele de practică pe care le poate demonstra, Academia de Informatica Aplicată îl pregătește și certifică ca administrator PC dar îi oferă și ECDL, European Computer Driving Licence (ECDL Avansat) abilități ce fac parte integrată în această academie de informatica aplicata.

Curriculum-ul profesional

   • Administrator de sisteme informatice

    Tehnicianul absolvent a academiei de informatica aplicata dezvoltă abilități tehnici în utilizarea profesională a MS Windows și prelucrarea textelor, foilor de calcul, software-ul de baze de date, grafica de prezentare și aplicații de telecomunicații (e-mail, www, etc.). Acestea sunt predate în formare practică intensivă și includ instalarea și personalizarea software-ului. La sfârșitul acestei secțiuni, participantul primește certificatul APC.

   • Coordonator de retele informatice

    Aici vorbim de planificarea, implementarea și întreținerea rețelelor IT, de la alegerea hardware-ului până la instalarea și managementul rețelei. Pe lângă toate acestea vorbim și despre persoane calificate în a integra serviciile online necesare pentru buna coordonare și gestionare a rețelelor dvs IT.

   • Consultant sisteme informatice

    “Service & Support” este cuvântul cheie în această etapă. Planificarea și dezvoltarea sistemelor IT funcționale sub diverse sisteme de operare, asamblarea, configurarea, instalarea și testarea diverselor componente, “trouble- shooting”-ul problemelor de hardware, software și rețea sunt parte a abilităților dezvoltate în cursurile Academiei de Informatică Aplicată

   • Dezvoltator de sisteme informatice

    Design-ul software specific firmelor, orientate spre soluții este una dintre sarcinile de dezvoltare ale tehnicianului și a departamentului acestuia în care sunt cuprinse cunoștințe relevante în dezvoltare software, limbaje de programare și generatoare de program, precum și execuția și prelucrarea bazelor de date și prelucrare diverselor datelor din surse externe. Dar, de asemenea, abilități de organizare și comerciale pentru crearea de sisteme informatice orientate spre business distinge acest tehnician dezvoltat de Academina de Informatica Aplicata.

   • Elementele de bază în management al afacerii

    Tehnicianu dispune de cunoștințe în Business Administration, în management pentru domeniile de activitate în IT dar și cunoștințe ale legiilor cerute. Iși dezvoltă abilitatea de a organiza si activa în utilizarea și practica IT, dar se dezvoltă și în calitate de tehnician IT si tehnician de afacere și în același timp poate să ajute departamentul de drept comercial a afacerii.

   • Calificările personale

    Tehnicianul IT ce vine din practica corporativă, aduce experiență profesională în Academia de Informatica Aplicată și continuă cu activitatea sa profesională în timpul școlarizării. Orientarea practică a acestei evoluții face posibilă punerea în aplicare a ceea ce învăță în timpul formării în academie dar și la locul de muncă.

    

   4 semestre pentru schimbarea profesională și recalificarea la locul de muncă

   Caracteristicile de formare

   Tehnicianul calificat la Academia de Informatică Aplicată este responsabilul IT tipic din firma dumneavoastră. Misiunea acestuia este de a supraveghea funcționalitatea sistemului IT a companiei orientate spre aplicație, dar și să actualizeze, să dezvolte și să se adapteze noile aplicații la nevoile specifice companiei. Întreg conținutul cursurilor este derivat din cerințele actuale ale economiei. Academia de Informatica Aplicată consideră că este necesar și în același timp obligatoriu ca în cursurile oferite să dezvoltăm abilitățile de a lucra în echipă și de a dezvolta proiecte pe întreaga perioadă de recalificare și schimbare profesională ca absoventul să ofere la rândul lui cunoștințe tehnice, abilități de comunicare, de conducere și dezvoltare. În Academia de informatică aplicată absolvenții vor aborda următoarele domenii:

  • Cunoștințe și abilități orientate spre partea tehnică IT
  • Cunoștințe și abilități de administrare a afacerilor
  • Abilități de comunicare atât tehnice cât și non tehnice
  • Ailități de a lucra în echipă
  • Abilități de conducere – LeadershipPentru planificarea, dezvoltarea și întreținerea soluțiilor IT specifice companiilor, tehnicianul existent are abilități analitice și abilități de organizare pentru planificarea și executarea proiectelor, cu o perspicacitate în afaceri și angajament pentru a crește în mod constant cunoștințele sale și pentru a dezvolta în continu sistemele existente in companiile angajatoare.

Scopul Academiei de Informatica Aplicată

Academia de Informatică Aplicată oferă o calificare bogată în domeniul IT, scolarizare ce se întinde pe o perioadă de doi ani de zile și oferă posibilitatea de a fregventa cursurile academiei și în sistem seral. Calificările obținute după absolvirea cursurilor Academiei de Informatică Aplicată, oferă angajatorului posibilitatea de a avea un tehnician profesionist în administrarea sistemelor informatice și coordonarea rețelelor IT (Network Administrator), consultanța sistemelor informatice (Consultant sistem IT) și dezvoltarea sistemelor informatice ( Programator IT).

Cerințe Preliminare

 • Competențe în utilizarea calculatorului (ECDL Standard)
 • Cerere scrisă

Conținut

Academia de Informatica Aplicată PC-User (MS OFFCICE Avansat)

 • MS Office
 • Access VBA

Academia de Informatica Aplicată PC-Administration

 • Administrare baza de date, elemente de bază
 • Programare Shell
 • Windows Workstation
 • Siguranță locală și in LAN

Administrare Rețele IT – Network Administrator

 • Sisteme de operare, elemente de bază
 • Tehnologiea rețelelor locale – Local Area NetworkWindows Server
  • Instalare și configurare
  • Administrare
  • Servicii de rețea
  • Directory Service
 • Domenii și Active Directory
 • Internet și WWW

Consultant și suport Sisteme IT

 • Administrator de system Linux/Unix
 • Servicii de rețea
 • Directory Service
 • Mail Service (MS Exchange)
 • Scripting for Administrators
 • IT Security

Dezvoltator de Sisteme IT

 • Baze de date relaționale
 • Design și proiectare baze de date
 • Noțiuni de bază în SQL
 • Webdesign și programare
 • Dezvoltare aplicații Web
 • Bazele programării
 • Limbaje de programare
 • Inginerie Software

Administrarea afacerilor / dezvoltare personala

 • Comunicare
 • Conducere – Leadership
 • Organizare
 • IT și drept administrativ
 • Contabilitate
 • Marketing

Absolvire Academia de Informatica Aplicata

Titlul – Tehnician Diplomat in Informatica Aplicată
Diplomă și certificare
Sesiuni de formare:
ca. 1.020h (4 Semestre)
Cost: € 2.050,- per Semestru

Plata scolarizării se poate face și în rate pe întreaga perioadă a școlarizării fără dobândă și fără penalități.

Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati: contact@itprenori.ro

Sunt interesat/ă de o astfel de școlarizare.

9 + 5 =