+40 728 249 680 contact@itprenori.ro

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Condiții generale
Centrul ITprenori S.R.L, J35/89/09.01.2019, C.U.I.: 40390530, IBAN: RO06RNCB0715161974560001, deschis la Banca Comerciala Romana, continuă cu denumirea de Centrul ITprenori, în continuarea acestei informații.

Date fără caracter personal
Poți consulta acest site fără să îți dezvălui identitatea sau să dai chiar și cea mai mică informație în ceea ce te privește. Informațiile fără caracter personal pe care ni le vei comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către Centrul ITprenori afiliaților săi și membrilor rețelei sale în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, precum și a dispozițiilor privind secretul bancar.

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunici și care se referă la preferințele tale sunt utilizate pentru a îți propune produse și servicii adaptate.

Este posibil să obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de navigator web pe care îl utilizați, la platforma computerului sau la numele domeniului prin care ai acces la site-ul nostru.

Cookie-uri (Cookies)
Chiar de la prima vizită pe site-ul nostru, putem scrie un cookie în computerul tău. Un cookie este un mic bloc de date trimis navigatorului web de către un server. Acest cookie nu ne permite sa te identificăm personal. De o manieră generală, ne permite sa înregistrăm informații referitoare la navigația computerului pe site-ul nostru (paginile pe care le-ai consultat, data și ora consultării etc.) pe care le vom putea citi odată cu vizitele tale ulterioare.

Puteți să vă opuneți inserării de cookie-uri, setându-vă navigatorul web sau puteți opri folosirea cookie-urilor în orice moment și în mod individual, cu ajutorul manualului de utilizare al computerului personal.

Date personale
La Centrul ITprenori ne îngrijim în mod special de transparența și protecția drepturilor tale. Nu vom utiliza – sub orice formă – datele și informațiile ce te pot identifica personal, pe care ni le-ai comunicat prin completarea și trimiterea formularelor de pe site, decât în cazul în care îți dai consimțământul expres și neechivoc pentru ca aceste date și informații să intre în baza de date a Centrul ITprenori pentru a fi prelucrate și utilizate în activități și scopuri legate de furnizare de bunuri și servicii, marketing, publicitate și marketing direct, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aceste date vor fi tratate în mod confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare.

Odată ce ți-ai dat acordul în acest sens, secvențele filmate și/ sau imaginile fotografiate cu fiul/ fiica mea singură, respectiv împreuna cu părintele/ tutorele sau cu alte persoane, cu ocazia activităților pot fi reproduse, prezentate, procesate și răspândite pe durată nelimitată în orice format media sau electronic, pe orice fel de suport, de către Centrul ITprenori sau de către orice alte persoane aflate în relații contractuale cu Centrul ITprenori. Fotografiile și filmările sunt și rămân proprietatea Centrul ITprenori și vor fi folosite în scopuri publicistice, de informare în masă, singure sau în asociere cu alt conținut publicistic sau comercial. Secvențele filmate sau imaginile fotografice vor putea fi reproduse, prezentate, procesate și răspândite ca atare, ori într-o formă combinată, alăturată, completată, modificată, transformată prin diverse tăieri și editări cu ajutorul programelor informatice.

Nu vei primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru fotografiile/ filmările realizate cu ocazia activităților Centrul ITprenori. Acordul tău reprezintă o declarație a faptului că ai acceptul celuilalt părinte/ reprezentant legal al copilului atât pentru participarea la eveniment, cât și în sensul inexistenței vreunei pretenții materiale față de Centrul ITprenori sau împotriva altei persoane.

Odată ce ți-ai dat acordul în acest sens, datele de identificare ale copilului și ale părintelui sau tutorelui vor fi prelucrate și utilizate de către Centrul ITprenori pentru activități și în scopuri publicistice sau de informare.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Centrul ITprenori – Str. Mures Nr 1 Camera 6B, Timișoara, îți poți exercita în mod gratuit următoarele drepturi:

dreptul de confirmare a faptului că datele tale sunt sau nu prelucrate;
dreptul de intervenție asupra datelor transmise;
dreptul de opoziție asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația ta particulară, respectiv fără vreo motivație în cazul opoziției la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.
Prezentul document se completează cu Termenii și condițiile de utilizare a site-ului. Nici o exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul tău prealabil. Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de către Centrul ITprenori, afiliații săi și/sau membrii rețelei sale comerciale.

Actualizarea condițiilor generale
Centrul ITprenori își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site, precum și Termenii și condițiile de utilizare. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile/ aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost publicate pe site.